Na alle publicitaire opwinding rond de verontreiniging van het Drentse leidingwater met de organochloorpesticide 1,2-dichloorpropaan laten we de direkteur van de N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Ir. W. G. Beeftink, aan het woord.
Trefwoorden