Zoals bekend bestaat Noorderbreedte tien jaar. Dat houdt een reeks van aktiviteiten in die, nu halverwege het jaar, als zeer geslaagd beschouwd mogen worden.
Trefwoorden