De intensieve teelt van fabrieksaardappelen in de Veenkoloniën (het bouwplan is 1 op 2) leidt tot enorme uitbreidingsmogelijkheden voor het aardappelcystenaaltje, de veroorzaker van aardappelmoeheid.
Trefwoorden