Sinds 1970 is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) in werking. Op basis hiervan wordt het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater in het Noorden uitgevoerd door twee provincies (Groningen en Friesland) en één Zuiveringsschap (Drente).