In de Nota Landelijke Gebieden 1977wordtvoor het eerst gesproken over scheiding dan wel verweving van funkties.
Trefwoorden