Dat was de titel van een artikel in 'de Boerderij' van 30 juli 1986, het vakblad van de Nederlandse boer. En dat is het, in meerdere opzichten. Boeren hebben belang bij schoon grondwater voor veedrenking, voor hun gewassen en voor hun eigen drinkwater.