In ongeveer 40 jaar tijd is het de muskusrat gelukt bijna geheel Nederland te veroveren. De eerste vangsten in de 3 noordelijke provincies dateren uit de begin jaren zeventig.