Als de provincie, maar vooral de gemeente Groningen, met f 50.000, over de brug komt dan krijgt Groningen dit jaar de eerste informatiezuil over natuur, milieu en landschap. Het plan is een initiatief van de Milieufederatie Groningen en wordt gerealiseerd door de beeldhouwers Egbert Hanning en Mette Bus en schilderes len van Laanen.