De lucht in de drie noordelijke provincies lijkt tot nu toe redelijk verschoond gebleven van stoffen die de zogenaamde zure regen veroorzaken. Daar is een redelijke verklaring voor te geven.