Geklemd tussen rijksweg en viadukt, onder de rook van Drachten, bevindt zich het vogelopvangcentrum 'De Fûgelhelling'. Bij Douwe en Gryt Miedema, de 'ouders' van dit herstellingsoord voor vogels, is het stil en rustig, zoals het in een dergelijk oord behoort te zijn.