De muskusrat veroverde in zeven jaar het Noorden van ons land. De steenmarter zal over zeven jaar zijn opmerkelijke opmars in Nederland afgerond hebben. De otter, echter, zal over zeven jaar misschien uit ons land verdwenen zijn. Een teken aan de wand.