In Noorderbreedte is al eerder aandacht besteed aan de bouw van zeedijken en binnendijken in Friesland; een aktiviteit waarmee de bewoners van dit laaggelegen gewest noodgedwongen eeuwenlang in de weer zijn geweest teneinde het hoofd (letterlijk) boven water te houden.