Het militaire oefenterrein Anloo, dat momenteel door het Ministerie van Defensie wordt gebruikt voor allerlei kleinschalige oefeningen, werd bij regeringsbesluit van 10 juli 1985 aangewezen als Eenheids Oefen Terrein (EOT).