Bijna bij elke ruilverkaveling treffen we voorstellen aan om boerderijen te verplaatsen. Boerderijverplaatsing zou de verkaveling vergemakkelijken omdat de overblijvende bedrijven daardoor meer grond bij hun bedrijfsgebouwen toegewezen zouden kunnen krijgen. De verplaatsers op hun beurt krijgen een plek aangewezen die, qua bebouwing, nog betrekkelijk leeg is.