Bijna bij elke ruilverkaveling treffen we voorstellen aan om boerderijen te verplaatsen. Boerderijverplaatsing zou de verkaveling vergemakkelijken omdat de overblijvende bedrijven daardoor meer grond bij hun bedrijfsgebouwen toegewezen zouden kunnen krijgen. De verplaatsers op hun beurt krijgen een plek aangewezen die, qua bebouwing, nog betrekkelijk leeg is.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.