Naar aanleiding van een verzoek van de direktie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer om aan te geven wat de effekten zullen zijn van de ingrepen in de waterhuishouding, waren we vooral geïnteresseerd in de vraag in hoeverre daarbij binnen het gebied deelsystemen voorkomen, omdat dat van belang is voor de beheersmogelijkheden van bestaande dan wel te stichten reservaats- en beheersgebieden.