In april jl. vroeg Natuurmonumenten aan DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, zijn onafhankelijk oordeel te geven over hetgeen in het kader van de Ruilverkaveling Ruinerwold- Koekange door de Landinrichtingsdienst (LD) en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) naar voren was gebracht over een aantal geohydrologische, ekologische en ekonomische dspekten van de ruilverkaveling Ruinerwold-Koekange.