Het staat vast, dat de naam van dit terpdorp in Ferwerderadeel, ten westen van de Dokkumer Ee, met als tweede lid 'werd' (ook: ward, wird, warden) tot de meest voorkomende plaatsnamen in de Friese landen behoort.