Eind maart werd het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Emmen voor inspraak ter inzage gelegd. Van enige bescherming van de twee waterwingebieden tot de 25 jaarslijn was geen sprake, laat staan het gehele intrekgebied.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.