Via de ruilverkaveling Wonseradeel- Noord heeft Staatsbosbeheer onlangs het Hogewiersterveld aangekocht. Het gaat om een natuurgebied gelegen op de grens van de gemeenten Wonseradeel en Harlingen, aan weerszijden van de Kims werderweg, de provinciale weg tussen Harlingen en Kimswerd.