Via de ruilverkaveling Wonseradeel- Noord heeft Staatsbosbeheer onlangs het Hogewiersterveld aangekocht. Het gaat om een natuurgebied gelegen op de grens van de gemeenten Wonseradeel en Harlingen, aan weerszijden van de Kims werderweg, de provinciale weg tussen Harlingen en Kimswerd.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.