De rioolwater-zuiveringsinstallatie te Garmerwolde is verreweg de grootste van de provincie Groningen. Nauwelijks bekend is echter dat de installatie in een bepaald, belangrijk, opzicht ook de minste is.