De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten bezit in Zuidoost-Drente de havezate De Klencke. In dit natuurgebied met een oppervlakte van bijna 250 ha ligt nog een van de weinig intakt zijnde havezaten. Het gebied kent een grote landschappelijke gevarieerdheid.