Sommige vogels hebben het bij de mens altijd moeten ontgelden. Kraaien en roeken zijn misschien wel het meest gehaat. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat ze zwart zijn en dat ze schor geschreeuw voortbrengen in plaats van lieflijke zang.
Trefwoorden