Het beheer van de groene ruimte is grotendeels in handen van de boeren. Om deze funktie echter optimaal te kunnen uitvoeren, is het van wezenlijk belang dat de landbouwkundige produktie een duurzaam karakter heeft en voldoende levenskansen biedt voor de individuele telers. Met name deze twee voorwaarden staan momenteel onder zware druk.