Het begrip natuurontwikkeling is in het Struktuurschema Natuur- en Landschapsbehoud geïntroduceerd als de 2e hoofdlijn van het natuurbeleid en wordt daar omschreven als 'een komplex van menselijke ingrepen in natuur en landschap en regulering van gebruiksaktiviteiten gericht op een gewenste ekologische ontwikkeling'.