Het Friese veenweide- en merengebied weet in elke rijksnota weer de aandacht te krijgen, ook nu weer in de 4e nota. De lage ligging en de vanouds op het water georiënteerde ontsluiting, vormen in agrarische zin voortdurende aandachtspunten.