Ingeklemd tussen de spoorlijn Meppel-Hoogeveen en een nieuwe woonwijk van laatstgenoemde plaats ligt één van Drente's oudste bosresten, het Kinholt dat getuige de 17e eeuwse kaart van Pijnacker een aanzienlijk oppervlak besloeg.
Trefwoorden