Hoe denhen de beheerders van natuurgebieden over de relatie landbouw en natuurbehoud. Agrarisch medegebruik in natuurgebieden is een begrip wat steeds meer gaat verdwijnen en dat betekent dat landbouw en natuurbehoud ieder een eigen richting opgaan en in beide gevallen betekent dat schaalvergroting.
Trefwoorden