Ten noorden van Heerenveen ligt het natuurgebied De Deelen. De deels vergraven strokenverkaveling is een gevolg van veenwinning in de afgelopen eeuwen. Fraai ontwikkelde verlandingsvegetaties in open water geven een bijzondere waarde aan dit laagveenreservaat.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.