In het voorjaar van 1987 is er in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) door een samenwerkingsverband van plaatselijke boeren, jagers, natuurbeschermers en de Milieufederatie Groningen een veldonderzoek uitgevoerd naar het roven van eieren van weidevogels door zwarte kraaien. Over de aanleiding, de opzet en de resultaten van dit onderzoek gaat dit artikel.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.