In het voorjaar van 1987 is er in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) door een samenwerkingsverband van plaatselijke boeren, jagers, natuurbeschermers en de Milieufederatie Groningen een veldonderzoek uitgevoerd naar het roven van eieren van weidevogels door zwarte kraaien. Over de aanleiding, de opzet en de resultaten van dit onderzoek gaat dit artikel.