Met het oog op de 4e Nota over de Ruimtelijke Ordening worden in dit artikel een aantal aandachtspunten voor wat betreft de landelijke gebieden in de drie noordelijke provincies opgevoerd die een rol spelen in de 4e Nota over de Ruimtelijke Ordening.