Door het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) rijdend, valt op dat hier nog veel kenmerken van het oorspronkelijke landschap aanwezig zijn. De begroeide oost-west lopende ruggen, afgewisseld met de open laagten, zijn daarbij het opvallendst.