In dit artikel wordt de visie van de noordelijke provincies op de in de Notitie Ruimtelijke Perspectieven beschreven ontwikkeling voor het landelijk gebied weergegeven. Vervolgens wordt deze visie op persoonlijke titel verder uitgewerkt voor de provincie Groningen.