In de provincies waar Noorderbreedte zich op richt zijn twee scheepvaartmusea, het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek en het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen.