Het Noord-Nederlandse vaarwegennet is onmisbaar in het goederentransport en zal een belangrijke rol kunnen spelen in het stabiliseren c.q. terugdringen van de milieubelasting c.q. het ruimtebeslag door het wegverkeer.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.