Groningen is één van de ca 20 experimentgemeenten waar met subsidie van het Ministerie van VROM een zgn. verkeersmilieukaart wordt voorbereid. In Noord-Nederland is Hoogeveen eveneens zo'n gemeente.
Trefwoorden