Bufferzones rond woonbebouwing zijn tegenwoordig een bekend verschijnsel. Industrieën worden uit de bebouwde kom geweerd en nieuwe industrieterreinen worden op ruime afstand van de woonbebouwing gepland.
Trefwoorden