In de NW-hoek van Friesland liggen in het oude kwelderlandschap van Barradeel een aantal ruggen, die duizenden jaren geleden als hoog opgeslibde kwelders in de toenmalige Waddenzee werden gevormd.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.