In de NW-hoek van Friesland liggen in het oude kwelderlandschap van Barradeel een aantal ruggen, die duizenden jaren geleden als hoog opgeslibde kwelders in de toenmalige Waddenzee werden gevormd.