Eind vorig jaar is door de Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Drente de 'Landbouwstruktuurnota 1987' gepresenteerd. In deze nota schetst 'de Drentse landbouw' de ontwikkelingen van het recente verleden en de verwachte ontwikkelingen voor de nabije toekomst.