In het oostelijk deel van de provincies Groningen en Drente zijn plannen in voorbereiding en uitvoering in het kader van de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Dit artikel handelt over de planvorming binnen het deelgebied Emmen.
Trefwoorden