In het oostelijk waddengebied is het materieel beheer van de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat in handen van de Rijkswaterstaat, die met name zorg draagt voor de kustverdediging.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.