De overheid wil een snelle verhoging van de houtproduktie in ons land. Zij probeert dit te bereiken door de aanleg van nieuwe, snelgroeiende, bossen te stimuleren (weg- en grensbeplantingen vallen hier ook onder).