In het agrarisch landschap van het Tjongerdal ligt het Katlijker Schar als een smalle strook natuurterrein ingeklemd tussen de weilanden. Dit natuurgebied ligt op de overgang van de hogere zandgronden naar het lager gelegen beekdal.