Oude muren herbergen soms een unieke flora. Zo liggen in de gemeente Stadskanaal twee sluiskomplexen, waarop voor Nederland zeldzaam voorkomende plantesoorten (kunnen) groeien.
Trefwoorden