In maart heeft provincie Drente het rapport 'Water voor Drente' uitgebracht. Deze nota behandelt de mogelijkheden van extra wateraanvoer in Drente. Dit water wordt aangevoerd omdat men in de landbouw te kampen heeft met droogteschade.
Trefwoorden