Dat het winnen van delfstoffen problemen van velerlei aard met zich meebrengt, was vanaf het begin van deze aktiviteiten duidelijk. In de historie zie je dan ook dat reeds in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen vanuit de overheid regels werden uitgevaardigd om deze problemen te lijf te gaan.