Diep verscholen in de duinen op de oostpunt van het eiland Ameland ligt de NAM-lokatie AME-1. Vijf gasputten kunnen daar dagelijks maximaal negen miljoen kubieke meter gas produceren. Al weer een aantal jaren heeft de NAM deze lokatie in gebruik. Een bewogen geschiedenis is aan deze gaswinning voorafgegaan.

Trefwoorden