Het energiebeleid in Nederland is gericht op het ontginnen van de kleine gasvoorkomens, zodat de gasbel van Slochteren gespaard kan worden. Ook velden waarvan het aardgas een andere kwaliteit en kalorische samenstelling heeft worden hierin betrokken. Veel van deze velden — met een geschat volume van meer dan 60 miljard m3 gas — zijn te vinden in Twente en Drente. In tegenstelling tot het Slochterengas bevat dit aardgas enkele procenten zwavel, waardoor het niet geschikt is voor gebruik in Nederlandse huishoudens. Het zogenaamde zure gas ruikt niet bepaald lekker en het zou de apparaten aantasten . Technisch is het mogelijk het zure aardgas te ontzwavelen, waarna het — gemengd met ander aardgas — gewoon gedistribueerd en gebruikt kan worden.