Meer dan ooit speelt 'het milieu' een rol in de Nederlandse politiek. Ook bij het thema 'delfstofwinning' is bescherming van het milieu een belangrijk item geworden. Over deze en andere gevoelige punten heeft Noorderbreedte interviews gehouden met de (inmiddels demissionaire) ministers Nijpels en De Korte, met energie-deskundige prof. Odell en met de Friese gedeputeerde Van der Horst.