Sinds het midden van de zeventiger jaren bestaan er plannen om afval op te bergen in zoutkoepels. Het gaat dan om chemisch afval en radioaktief afval. Deze zoutkoepels bevinden zich vooral in Noord- en Oost-Nederland. Milieuorganisaties en mensen die in die omgeving wonen proberen sindsdien de plannen te dwarsbomen.
Trefwoorden