Omdat Carla Alma in 'De milieucommies vertelt', Noorderbreedte, september 1988, een lezenswaardig maar tegelijkertijd suggestief en veelal niet op de feiten gebaseerd verhaal over het milieubeleid in de gemeente Delfzijl schrijft, meen ik dat de geïnteresseerde Noorderbreedte-lezer 'Het geval D' (de verdachte D??) beter moet leren kennen en dus de feiten moet weten.